Nagykovácsi Viziközmű Kft


tvlogo


Ügyfélszolgálati  iroda
  Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. Telefon:(23) 337-726  ; Fax :(23) 332 - 179
Levelezési cím
 Törsvíz Kft 2046 Törökbálint  Pf. 30.        email: torsviz@t-online.hu
Ügyfélfogadás időpontja
 

 HÉTFŐ: 700 - 1300; KEDD: 700 - 1300  ;SZERDA:  800 - 2000;CSÜTÖRTÖK: 700 - 1300 ;PÉNTEK: 700 - 1300

 
Tevékenységgel kapcsolatos információk

 - Üzemeletetési szabályzat


 - Beszerzési szabályzat - Üzletszabályzat (érvényben lévő)

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról    szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében készítette el a TÖRSVÍZ Kft. a Társaság Üzletszabályzatának I. számú módosítását..
A Magyar Energetikai és Közmúszabályozási Hivatal az Üzletszabályzat módosítást 2016. november 17-én hagyota jóvá.

- Információ biztonsági szabályzat

- Számlázási akkreditációs dokumentum

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szerv:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
 mellett működő Békéltető Testület(Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.


Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Budapest, József krt. 6. illetve

 Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály / Fogyasztóvédelmi Osztály, 1141     Budapest, Komócsy  utca 17-19. fogyved@pest.gov.hu 06 1 460 2231

Ellátott település:

 Budaörs város (kivéve a Biatorbágyi  Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtőjéhez  tartozó területet) TISZTELT BUDAÖRSI LAKOSOK!

Budaörs város szennyvízelvezető rendszere elválasztott rendszerű, ezért az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdése szerint az ilyen szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

Ennek oka, hogy a szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő telepek, szennyvíztisztító telep a kommunális és ipari szennyvíz befogadására alkalmasak, a rendszerbe vezetett csapadékvíz károsan befolyásolja a létesítmények üzemét, veszélyeztetheti a szennyvízhálózatra kapcsolódó, azt a rendelkezések szerint igénybevevő Felhasználók érdekeit, biztonságát.
A szennyvízcsatornára történő szabálytalan csapadékvíz rákötések miatt előfordulhat a szennyvízelvezető rendszer túlterhelődése, ami kiöntést is eredményezhehet
Közös érdekünk, hogy a város szennyvízelvezető műve biztonságosan üzemeljen, kiöntések még nagyobb esőzés esetén se  keletkezzenek. Ehhez fel kell deríteni azokat a pontokat, ahol a csapadékvíz bejuthat a szennyvízcsatornába.
 


 h

                                                                                                TÖRSVÍZ Kft.


  
Főoldal