Törsvíz


tvlogo
 
2011. CXII. törvény szerinti általános közzététel


 Társaság vezetése   
  Szervezeti felépítés
Tevékenység működési adatok  
 
 
 A 58/2013. (TÖRSVÍZ Kft szerződések (a 2009.évi CXXII. Tv. 2. §. (3)szerint közzétett  ÜZLETSZABÁLYZAT.
 

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról    szóló 58/2013. (II.27.)


Gazdálkodási adatok

-aktuális

-korábbiEgyszerűsített éves beszámoló 2017. üzleti év
Független Könyvvizsgálói jelentés 2017. üzleti év

Független Könyvvizsgálói jelentés 2016. üzleti év
Egyszerűsített éves beszámoló 2016. üzleti év

Független Könyvvizsgálói jelentés 2015. üzleti év
Egyszerűsített éves beszámoló 2015. üzleti év

Független Könyvvizsgálói jelentés 2014. üzleti év
Egyszerűsített éves beszámoló 2014. üzleti év

Független Könyvvizsgálói jelentés 2013. üzleti év
Egyszerűsített éves beszámoló 2013. üzleti év

Független Könyvvizsgálói jelentés 2012. üzleti év
Egyszerűsített éves beszámoló 2012. üzleti év

 
Egyéb közzétett adatok  
 ( 2009.évi CXII. Tv. 2. §. (3)) előírásai szerint   

  TÖRSVÍZ Kft szerződések
 Üzemeltetési szerződés
 Közműfejlesztési hozzájárulás engedményezési szerződés
 Egyéb üzemeltetési szerződések
 Álltalános közzétételi lista
 Közbeszerzések
 Vezetők juttatásai
Felügyeleti szervek

 A felügyeleti szervek felsorolása
Szolgáltatási díj  

 Lakossági szennyvízelvezetési díj:               179,50 Ft/m3   + Áfa  ( 160,65 Ft/m3 + Áfa rezsicsökkentett )
 Közületi    szennyvízelvezetési díj:               413 Ft/m3   + Áfa.
 Ez évben is 30% locsolási kedvezménnyel számolja el a Kft a locsolási időszakban (május 1. - augusztus 31. )
 a számlázott szennyvízmennyiséget azoknak a  fogyasztóknak,  akik százalékos locsolási kedvezményt veszik igénybe
 (nincs érvényes locsolómérős elszámolással kapcsolatos megállapodásuk a Kft.-vel)
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott
 lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában
meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában
nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel
számított összeg 90%-át.

Ennek értelmében a Törsvíz Kft. által – 2013. július 1-től – alkalmazott lakossági szolgáltatási díjak:
Szennyvízelvezetés díja: 160,65 Ft/m3+27% áfa
.
Adatvédelem 

 A társaság adatvédelmi felelőse elérhető a: majorklara@t-online.hu e-mail címen
 (Közérdekű adatok megismerésére irányúló igényekkel foglalkozó vezető)
Jogi képviselő 
 A társaság jogi képviselője elérhető a: javorfi.tibor@chello.hu e-mail címen
Főoldal Felelős kiadó: Oszoly Tamás ügyvezető Törsvíz Kft.


 Szerkesztő: Jánosi Tibor műszaki vezető Törsvíz Kft.