Törsvíz

tvlogo

Szolgáltatási díj


 

 Lakossági szennyvízelvezetési díj:               179,50 Ft/m3   + Áfa  ( 160,65 Ft/m3 + Áfa rezsicsökkentett )

 Közületi    szennyvízelvezetési díj:               413 Ft/m3   + Áfa.

 Ez évben is 30% locsolási kedvezménnyel számolja el a Kft a locsolási időszakban (május 1. - augusztus 31. ) a számlázott szennyvízmennyiséget azoknak a  fogyasztóknak,  akik százalékos locsolási kedvezményt veszik igénybe (nincs érvényes locsolómérős elszámolással kapcsolatos megállapodásuk a Kft.-vel).

 A közműves szennyvízelvezetési díjat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 65/2005.(XII.21.) ÖKT. sz. rendeletében határozta meg, melyet 2010.  december 17.-én módosított és a 2011. évi CCIX törvény szerinti módosítással alkalmazza a Szolgáltató.szennyvíztisztítási labor adatok

S
 
     

Alkalmazott díjak az elmúlt 5 években.

Egyéb szolgáltatási díjak 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény 4 §.(1) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.
Ennek értelmében a Törsvíz Kft. által – 2013. július 1-től – alkalmazott lakossági szolgáltatási díjak:
Szennyvízelvezetés díja: 160,65 Ft/m3+27% áfa


  
                                                                                                TÖRSVÍZ Kft.