Törsvíz


tvlogo


Ügyfélszolgálati  iroda 
 Törökbálint, Raktárvárosi u. 1. Telefon:(23) 311-836  ; Fax :(23) 332 - 179
Levelezési cím 
 Törsvíz Kft 2046 Törökbálint  Pf. 30.        email: torsviz@t-online.hu
Ügyfélfogadás időpontja 
 

HÉTFŐ: 700 - 1300; KEDD: 700 - 1300  ;SZERDA:  800 - 2000;CSÜTÖRTÖK: 700 - 1300 ;PÉNTEK: 700 - 1300

 Az ügyfélforgalmi irodában lehetőség van a számlák, ügyintézési díjak közvetlen rendezésére:
 - készpénzzel
 - bankkártyás fizetéssel (az alábbi tipusú bankkártyákkal)
Bankkártya
-  kérhető a késöbbi rendezéshez postai csekk is.Új bekötés ügyintézése:
Kizárólag személyesen vagy meghatalmazással intézhető az Ügyfélszolgálati irodában. 
Kérjük az igénybejelentéshez hozza magával a tulajdoni lap  másolatot;  az igényelt  szolgáltatás mennyiségi  adatait tartalmazó  dokumentumokat, terveket.

Felhívjuk az új bekötési igénylők figyelmét az aktuális rendeletmódosulásokra!
Új fogyasztási hely létesítése 
 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

55/H. § (1) Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

(2) A víziközmű-szolgáltató a bekötési igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.

55/I. § (1) Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A nyilvántartásba olyan kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelő vehető fel, amely rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

 

 (2) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el.

A  víziközmű-bekötést végző személyek , és  kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartása az alábbi linken érhető el honlapunkról:

        http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki

A bekötések tervezéséhez szükséges közműegyeztetési folyamatot 2017. július 1-jét követően már csak számítógépes (online) módon indíthatják el  a kérelmezők.

Az új rendszerre való átállást, jogszabály írja elő.

Az e-közmű rendszer üzemeltetője Lechner Tudásközpont

Tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.e-epites.hu/kozmuvek/hirek/hasznos-informaciok-az-e-kozmu-rendszerrol-1-resz

Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszert a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet alapozta meg.Utólagos csatlakozási díj
Közműfejlesztési hozzájárulás

 Az utólagos csatlakozási díjjat és a közműfejlesztési hozzájárulás mértékét az Önkormányzat határozza meg.
 Az aktuális rendeletek szövege megtalálható az Önkormányzat honlapján.
Locsolási kedvezmények
 A településen a locsolási időszakban május 1. és augusztus 31. között a felhasznált (mért ivóvíz) mennyiségéből  30%  kedvezménnyel kerül megállapításra az elszámolt  szennyvíz mennyisége.  
 Akik a zöld területek locsolására felhasznált ivóvízet mérni és mérés alapján elszámolni kívánják, azoknak  locsolómérőt  szükséges telepíteni és ennek üzemeltetésére  megállapodást kell kötni  a Szolgáltatóval.
 Fontos: a locsolómérős  hálózat az ivóvíz hálózathoz  csatlakozik, így annak szakember által történő tervezése és szakember  által történő kivitelezése  szükséges.
Kérje a friss  adatokat tartalmazó előre kitöltött nyomtatványainkat az Ügyfélforgalmi  irodánk megkeresésével.
 
Munkatársak
  közvetlen telefonos elérhetőségek :
Főoldal

Hálózat ellenőr:

Muskovics Antal:             (30) 639-7097


Közüzemi Szerződések
 A Fogyasztónak a Szolgáltatóval szerződést kell kötnie a szolgáltatás igénybevételéhez. A szerződés  megkötése a személyes adatok igazolása miatt  csak az  Ügyfélforgalmi irodában lehetséges. Az irodában előre  kitöltött  szerződését átveheti. Amennyiben elveszik, vagy nem találja az érvényes  ződését annak pótlását  irodánkban kérheti.
 Szerződésminták itt:

 Lakossági Szennyvízelevezetési Közszolgáltatási Szerződés minta
 Lakossági Mellékmérős Szennyvízelvezetési Közszolgáltatási Szerződés minta
 Közületi Szennyvízelveztési Közszolgáltatási Szerződés minta
 Közületi Mellékmérős Szennyvízelvezetési Közszolgáltatási Szerződés minta