Törsvíz

tvlogoh,

Elérhetőségek, hibabejelentés, számlázási információk

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott Működési engedély


            
ÉRTESÍTÉS !

Tájékoztatjuk a Budaörsi Csatornaszolgáltatás Felhasználóit.
A Törsvíz Kft ivóvízmérő-állás bejelentéseket továbbiakban nem fogad.
A szolgáltatást átadta
a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek, mint kijelölt közérdekű üzemeltetőnek.

A Törsvíz Kft SMS bejelentő rendszere sem fogadja a vízmérőállás bejelentéseket.

Tisztelettel: Törsvíz Kft "Va"


ÉRTESÍTÉS !

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Törsvíz Kft. ügyfélszolgálati irodája (Raktárvárosi út 1.)

2018. június 25-én fogad utoljára  ügyfeleket a Raktárvárosi út 1. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában.

Ezt követően a budaörsi felhasználók csatornaszolgáltatással kapcsolatos ügyintézését teljeskörűen átveszi a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Ügyintézésére a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Ügyfélszolgálati Irodája áll rendelkezésre:

1087 Budapest, Kerepesi út 19. bejárat az Asztalos Sándor út felől.

Ügyfélfogadási idő: H: 10-20, K,SZ,CS: 8-16, P: 8-14

További információ elérhető a www.fcsm.hu oldalon.

 

Tisztelt Felhasználók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Törsvíz Kft. Törökbálint, Raktárvárosi út1. alatt üzemelő ügyfélforgalmi irodája 2018. 06. 13 - án szerdán a villamos áram szolgáltatásának szünetelése miatt a szokásos időpontban 8 és 20 óra között nem fogad ügyfeleket.

Ügyfélfogadás ezen a napon 16 óra és 20 óra közötti időpontra korlátozódik.

Megértésüket köszönettel: Törsvíz Kft.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy a Törsvíz Kft. és Budaörs Város Önkormányzata között 2003. évben létrejött a budaörsi csatornaszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 2018. április 8-ával lejárt.

A felettes szerv, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO_2018/2795-6 (2018) ügyiratszámú határozata alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek, mint kijelölt közérdekű üzemeltetőnek 2018.04.09-ével a Törsvíz Kft. átadja a közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás végzését.

A szolgáltatóváltással kapcsolatos, a budaörsi Felhasználókat érintő kérdésekben a továbbiakban Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgál tájékoztatással.

Társasággal kapcsolatos információk


Szolgáltatással kapcsolatos Üzletszabályzat


Tevékenységgel kapcsolatos információk


Ügyfélszolgálat 


Fogyatékkal élők nyilvántartásbavételi kérelméhez szükséges adatlap

Szociálisan  részorulok  bejelentőlapja nyilvántartásba vételhez

Tisztelt Felhasználó!

A Törsvíz Kft. a vízmérők leolvasását követően a szolgáltatás fentiekben jelezett átadásának időpontjáig az-az 2018. április 8-ig elvégzett szolgáltatást számlázza a Felhasználóknak. Kérjük Felhasználóinkat az aktuális és korábbi számlatartozásokat a Törsvíz Kft-felé rendezzék.
A számlatartozások kiegyenlíthetőek a szokásos módokon: átutalással, postai csekken, vagy közvetlenül a díjbeszedő-leolvasó kollégáinknál is. Ivóvízmérő-állás bejelentéseket továbbiakban is fogad a Törsvíz Kft. a megszokott módokon.

Az SMS bejelentő rendszerünk is változatlanul fogad bejelentéseket a 06 30-58-52-330 SMS fogadó telefonszámon.
A csatolt dokumentumok Acrobat Reader dokumentum olvasó szoftverrel nyithatóak meg. Itt letölthető szükség esetén.

A szöveges dokumentumokban a kulcsszavak szerinti keresés a "ctrl és F" billentyűk egyidejű megnyomásával elúugró kereső mezőben való bevitellel lehetséges

       
   Csatornaszolgáltatással kapcsolatos műszaki jellegű problémák bejelentése:

       Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. központi ügyeletén telefonszáma: +36 80 455 000 (ingyenesen hívható).

        e-mail cím:ugyelet@fcsm.hu


       
Díjkalkulátor

Használata:

- 1. adja meg a mennyiségi adatot ( szennyvíz mennyiségét ) m3-ben

- 2. adja meg a lefutó menüben a díjkategóriát ( lakossági vagy közületi)

- 3. nyomja meg az "ok" gombot

- 4. megjelenik a kalkulált fizetendő bruttó díj mértéke (bruttó) fizetendő forintban           
 

                                 
                                     Szennyvíz mennyisége ( m3 ) :          Díjkategoria :                  számol;      Bruttó ( fizetendő) díj  Ft 
m3 

Közérdekű információk
 


 A szolgáltatásért alkalmazott díj:

 Lakossági szennyvízelvezetési díj:               179,50 Ft/m3   + Áfa  ( 160,65 Ft/m3 + Áfa rezsicsökkentett )

 Közületi    szennyvízelvezetési díj:               413 Ft/m3   + Áfa.

 Ez évben is 30% locsolási kedvezménnyel számolja el a Kft a locsolási időszakban (május 1. - augusztus 31. ) a számlázott szennyvízmennyiséget azoknak a  fogyasztóknak,  akik százalékos locsolási kedvezményt veszik igénybe (nincs érvényes locsolómérős elszámolással kapcsolatos megállapodásuk a Kft.-vel).

 A közműves szennyvízelvezetési díjat Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az 65/2005.(XII.21.) ÖKT. sz. rendeletében határozta meg, melyet 2010.  december 17.-én módosított és a 2011. évi CCIX törvény szerinti módosítással alkalmazza a Szolgáltató.

Alkalmazott díjak az elmúlt 5 években.

Egyéb szolgáltatási díjak 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény 4 §.(1) bek.-ben foglalt rendelkezések szerint:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.
Ennek értelmében a Törsvíz Kft. által – 2013. július 1-től – alkalmazott lakossági szolgáltatási díjak:
Szennyvízelvezetés díja: 160,65 Ft/m3+27% áfa

  Számlázási rend:
 Családi házas övezetek (nem lakótelep) számlázása minden páros hónapban.
 Lakótelepi almérők számlázása minden páros hónapban.
 Közületi főmérős fogyasztóinknak számláinkat havi rendszerességgel küldjük meg
 Kérjük fogyasztóinkat amennyiben a telefonos mérőállás bejelentési lehetőséget kívánják igénybe venni, úgy azt a számlázási hónapot megelőző hónap végéig tegyék meg.

 

  Ügyfélfogadási rend::

Törsvíz Kft. e-mail címe: torsviz@torsviz.hu

HÉTFŐ: 700 - 1300 ; KEDD: 700 - 1300   ;SZERDA:  800 - 2000 ;CSÜTÖRTÖK: 700 - 1300 ; PÉNTEK: 700 - 1300
 
                                                                                                TÖRSVÍZ Kft.
 

 

 

hhhhhhhhhhhhh